Dutch Rail Control

Adviesbureau railinfrastructuur in Vorstenbosch

Digitale spoortekeningen voor railinfrastructuur-advies

Dutch Rail Control is gespecialiseerd in controle en advisering op het gebied van railinfrastructuur. Het bedrijf werkt onder meer in opdracht van ProRail. Dutch Rail Control maakt gebruik van de expertise van CentriPlan voor de digitalisering en actualisering van component- en spoortekeningen. Centriplan leverde de hertekende documenten aan in Autocad-formaat en pastte alle stempels en aanvullende kaartinformatie aan, aan de actuele situatie.

Verouderde brondocumenten

Spoorkaarten en technische tekeningen vormen voor Dutch Rail Control de input voor complexe berekeningen en hoogwaardige advisering. Niet zelden zijn die brondocumenten vele decennia oud. De informatie is dan ook vaak niet meer up to date en de fysieke staat van de documenten laat nogal eens te wensen over. Dutch Rail Control besefte dat het zijn werk een stuk efficiënter kan doen als de tekeningen eerst worden getransformeerd tot handzame en intelligente digitale bestanden.